Maliye Bakanlığı 2012 yılı için binaların metrekare inşaat maliyet bedellerini açıkladı

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvelleri yayımladı.
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları’nın Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58) Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre “2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel”, 213 sayılı Kanunun mükerrer 49. maddesinin (d) fıkrası hükmünün tespit süresinin kısaltılmasına ilişkin verdiği yetki doğrultusunda Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit edildi. Bu çerçevede, 2012’de çelik karkastan yapılan fabrika ve imalathane ile sosyal binalarının metrekare asgari inşaat maliyet bedeli birinci sınıf inşaatlarda asgari 558,38 TL ikinci sınıf inşaatlarda 350,89 TL, üçüncü sınıf inşaatlarda 263,46 TL, basit inşaatlarda 149,80 TL olacak. Azami bedeller ise sırasıyla 621,30 TL; 385,25 TL; 298,42 TL; 163,77 TL olarak belirlendi. Mesken olarak kullanılan binaların inşaat maliyet bedeli, çelik karkastan mesken olarak yapılan binalarda, lüks inşaatlar için asgari bin 535,71 TL, azami bin 637,67 TL olarak uygulanacak. Birinci sınıf mesken inşaatlarında asgari maliyet bedeli bin 15,06 TL, azami bin 95,15 TL, ikinci sınıf inşaatlarda asgari 673,57 TL, azami 741,99 TL, üçüncü sınıf inşaatlarda ise asgari 454,38 TL, azami 505,35 TL olacak. Basit inşaatlarda ise asgari 187,14 TL, azami 227,14 TL arasında metrekare başına inşaat maliyet bedeli alınacak

Yorum Yapılmamış

Cevap Yaz